Zgjidhjet e Kontrollit VRF

Gama e plotë e sistemeve të kontrollit

Gjenerata e re e sistemeve VRF, ka një gamë të plotë të sistemeve të kontrollit, të tilla si:

Kontrollues pa tela dhe tela.
Kontrollues të centralizuar.
Sisteme të kontrollit të rrjetit.

× Bisedo me Clima Line