Projektim, Zbatim, Sisteme Ngrohje - Ftohje - Ventilim

CLIMA LINE

Clima Line është një kompani lider në instalimin, kontrollin dhe menaxhimin sistemeve të ajrit të kondicionuar, sistemeve të ngrohjes, sistemeve të mbrojtjes kundërzjarrit, sistemeve
hidraulike. Ne sigurojmë konfortin, sigurinë dhe produktivitetin maksimal të çdo ambienti. Avantazhi ynë është instalimi i të gjtha sistemeve, sipas standardeve ndërkombëtare. Me një eksperience të madhe në Qendra Biznesi, Banka, Hotele, Restorante, Qendra Tregtare, Spitale, Fshatra Turistike dhe Shkolla, ne sigurojmë performancën maksimale.

Projektim dhe zbatim për impiantet mekanike

Sisteme antizjarr me Hidrante dhe Sprinker

Sisteme antizjarr me shkumë sipas certifikimit FM, CE dhe UL​

Furnizim me uje dhe trajtim të ujit sanitar

Shkarkime ujrash

Produktet Tona

Të gjtha produktet, teknologjitë apo zgjidhjet tona janë të certifikuara sipas standardeve ndërkombëtare të cilësisë. Partnerët tanë janë; MIDEA,CARRIER,CLIVET të gjithë lider në fushën e produkteve dhe sistemeve të sipërpërmendura

Garanci për Sisteme të Ftohjes

Garanci për Sisteme të Ngrohjes

Partnerët Tanë

Të gjtha produktet, teknologjitë apo zgjidhjet tona janë të certifikuara sipas standardeve ndërkombëtare të cilësisë. Partnerët tanë janë; MIDEA,CARRIER,CLIVET të gjithë lider në fushën e produkteve dhe sistemeve të sipërpërmendura

Vizioni Ynë

Të jemi korrekt, të ndihmojmë me konsulencën tonë duke siguruar zgjidhje, produkte, sisteme dhe shërbime të një niveli sa më të lartë dhe me mirëbesim të realizojmë projektet më të mira për investitorët dhe partneret.
× Bisedo me Clima Line