30RB Air-Cooled Liquid Chiller with Integrated Hydronic Module

Kapaciteti Nominal i ftohjes 606 – 774kW

Gama e ftohësit të lëngshëm AquaSnap përmban risitë më të fundit teknologjike:
Ftohës jo-ozon-shkatërrues R-410A
Kompresorët lëvizës
Ventilatorë me zhurmë të ulët të bërë nga një material i përbërë
Kontrolli automatik i mikroprocesorit
Këmbyesit e nxehtësisë mikro-kanale alumini (MCHE)
AquaSnap mund të pajiset me një modul hidronik të integruar, duke kufizuar instalimin në operacione të drejtpërdrejta, si lidhja e furnizimit me energji elektrike dhe furnizimi me ujë të ftohtë dhe tubacionet kthyese.

× Bisedo me Clima Line